Sie sind hier

Jean-Pierre Feidt dit Chouche

Walfer

70 Joer

pensionnéierte Professer
Helsem


Member vun der Bautekommissioun
Member vun der Verkéierskommissioun
Member vun der Sportskommissioun
Member vun der Schoulkommissioun
Member vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der Museksschoul
President vum Tennis Club Résidence Walfer
President vun der Chorale Caecilia vu Walfer