Sie sind hier

Nic Wiot

Den Nic WIOT ass 1946 gebueren an huet 2 Kanner. Ier hien pensionéiert gin ass war hien Patissier a Geschäftsmann. Member vum Walfer Gemengerot ass hien zënter 200. Hien war Schäffen vun 2005 bis 2008 a vun 2015 bis 2017. Den Nic Wiot ass Member vun der Walfer Bautekommissioun, vun der Aménagementscommissioun a vun der Kulturkommissioun. Hien ass Member vum Conseil vum CIGL „Wissbeien“, vum Comité vum SIT a Vize-President vum Roude Kräiz Sektioun Walfer. Den Nic Wiot seet zum Engagement fir seng Gemeng: „Fir mech ass Walfer meng Heemechtsgemeng zënter Generatiounen. Eng lieweg Gemeng, wou d’Veräiner vill bidden. Eng modern Gemeng, no bei der Stad, mat enger gudder Liewensqualitéit. Enger Infrastruktur déi ëmmer nees erneiert gouf an gëtt, sou datt mer ons do wuel fillen.“