Sie sind hier

Martine Gortan-Thill

Privatbeamtin

Ech hun 40 Joer, sin bestuet an sin Mamm vun 3 Kanner. Zesummen mat menger Famill wunnen ech zu Bäreldeng.

Ech sin haut Member vun der Schoulkommissioun an der Sportskommissioun.

Mein Engagement weisen ech ënner anerem als Presidentin vun der Elterenvereenegung, als Elterevertrieder an als Member vum Schoulcomité.

Seit kurzem sin ech och Member vun den Mammen hëllefen Mammen zu Walfer.