Sie sind hier

Edmée Turmes-Wenkin: D’Kierch bleift am Duerf

Walfer Journal Kierch

Op nationalem Niveau ass jo de Moment vill Bewegung an de Relatiounen tëschent dem Staat an der Kierch. Dofir war et fir d’Gemeng Walfer immens wichteg, dat gutt d’Verhältnis mat der Walfer Kierchefabrick an och der Walfer Por ze erhalen. Ganz séier ass een sech eens ginn, datt d’Walfer Gemeng Proprietär vun der Kierch bleift an dës e minimale Loyer un d’Gemeng iwwerweist.

 

«D’Relatiounen tëschent der Kierch an der Gemeng waren nach ëmmer gutt. Ech si frou, dass sech mat den aktuelle Reformen näischt dorunner geännert huet»
Edmée Turmes-Wenkin, Comitésmember vun der Chorale Sainte-Cécile

 

Dëst huet och dem Wonsch vun der Kierchefabrick, mat där de Schäfferot gutt a konstruktiv Gespréicher hat, entsprach. Als Proprietär ass d’Gemeng dann och weiderhin derfir zoustänneg, datt d’Kierch an engem gudden Zoustand bleift. Et ass och garantéiert, datt d’Kierch wéi an der Vergaangenheet vu Veräiner genotzt ka ginn, sief dat vun eise Walfer Chorallen oder fir verschidde Concerten.

 

Français:

Bonne entente avec la fabrique d’église

Malgré les réformes concernant l’Etat et l’Eglise au niveau national, les bonnes relations qu’entretient la commune de Walferdange avec la fabrique d’église ainsi que la paroisse restent inchangées. D’un commun accord il a été décidé que la commune restera propriétaire de l’église et s’occupera à la maintenir en bon état.

 

English:

Good relations with the church council

Despite the current reforms in the relationship between the state and the church at national level, the good ties between the commune of Walferdange and the church council and the parish have remained unchanged. It was decided by mutual agreement that the commune will remain the owner of the church and hence guarantee its good condition.