Sie sind hier

Gemengewahlen 2017 Infrastrukturen Schoul Mobilitéit Ëmwelt Kultur Elisabeth Gallinaro Martine Gortan-Thill Michele Englaro Nic Wiot Laurent Schanck Guy Medinger Gigo Lamesch Eliane Irthum Jean-Pierre Feidt dit Chouche Josée Altmann-Frideres

Den DP-Wahlprogramm 2017 fir Walfer

D'DP Walfer presentéiert Iech hire Wahlprogramm fir d'Gemengwahlen 2017.

Le DP Walferdange vous présente son programme électoral 2017.

Walfer Journal Integratioun

Eliane Irthum: Integratioun liewen

Fir d’Demokratesch Partei war d’Lëtzebuerger Sprooch nach ëmmer och Integratiounssprooch. Dofir bitt d’Gemeng Walfer zënter laangem Sproochecoursen un fir datt jiddereen, deen eis Sprooch léiere wëll, och Lëtzebuergesch léiere kann.

Walfer Journal Sécherheet

Nic Wiot: De Policebüro zu Walfer gëtt ausgebaut

D’Gemeng Walfer ass eng vun de wéinege Gemengen, wou no der Policereform net nëmmen de Policebüro bestoe bleiwe wäert, mä souguer ausgebaut gëtt. Momentan schaffe 5 Polizisten zu Bäreldeng, esou datt et virkomme kann, datt bei Congé a Krankheetsfäll de Policebüro ënnerbesat ass.

Walfer Journal Kultur

Josée Altmann-Frideres: Kultur zu Walfer - Vill méi wéi just d'Bicherdeeg

Am Kulturberäich huet Walfer vill méi ze bidden, wéi just déi landeswäit bekannte Walfer Bicherdeeg. Duerch den Ausbau vun der Walfer Galerie kritt eis Gemeng elo eng Plaz wou qualitativ héichwäerteg Ausstellungen an aner kulturell Manifestatiounen organiséiert  kënne ginn.

Walfer Journal Mobilitéit

Chouche Feidt: D’Barrière zu Helsem ass geschwë Vergaangenheet

Fir déi meescht Walfer ass et evident: d’Walfer Barrière fir op de Stafelter ass ëmmer zou! Effektiv: duerch d’Erhéijung vun der Frequenz vun den Zich, déi duerch Walfer fueren, ass d’Barrière nach méi dacks zou wéi fréier.

Walfer Journal Kierch

Edmée Turmes-Wenkin: D’Kierch bleift am Duerf

Op nationalem Niveau ass jo de Moment vill Bewegung an de Relatiounen tëschent dem Staat an der Kierch. Dofir war et fir d’Gemeng Walfer immens wichteg, dat gutt d’Verhältnis mat der Walfer Kierchefabrick an och der Walfer Por ze erhalen.

Walfer Journal Infrastrukturen

Guy Medinger: Modern Infrastrukture fir eng modern Gemeng

Et ass sécherlech kengem entgaangen, dass momentan e gréissere Chantier op der Haaptstrooss am Gaangen ass. Wéi bei jidderengem doheem, mussen déi al Infrastrukturen iergendwann erneiert ginn an duerch méi moderner ersat ginn.

Walfer Journal Schoul

Martine Gortan-Thill: Eng nei Maison Relais zu Helsem

Vun der nächster Rentrée un ass et endlech esou wäit: zu Helsem bei der Schoul geet déi nei Maison Relais op! Vill Eltere kënnen sech dann drop freeën, datt hir Kanner net méi no der Schoul an d’Maison Relais op Walfer gefouert musse ginn.

Walfer Journal Sport

Gigo Lamesch: Gutt Jugendaarbecht am Sport gëtt belount

Eis Sportsveräiner sinn net nëmmen do, fir um héchsten Niveau Titelen ze gewannen, mä och fir eis Jugendlecher mam Sport a Kontakt ze bréngen. Dofir huet d’Gemeng 2016 decidéiert de Subside, deen d’Sportsveräiner fir hir Jugendaarbecht kréien, ëm 10% ze héijen.

Walfer Journal Ëmwelt

Laurent Schanck: Der Ëmwelt zu Léift

Naturschutz an nohaltegt Handelen ass fir d’Walfer Gemeng scho laang eng Selbstverständlechkeet. Als Member vum Klimapakt a vum Klimabündnis, verzicht si och zënter Joren op Pestiziden bei der Fleeg vun de kommunale Gréngflächen.

Walfer Journal Editorial

Editorial Joëlle Elvinger

Dem Joëlle Elvinger säin Editorial aus dem leschte Walfer Journal.