Sie sind hier

Walfer Journal Kierch

Edmée Turmes-Wenkin: D’Kierch bleift am Duerf

Op nationalem Niveau ass jo de Moment vill Bewegung an de Relatiounen tëschent dem Staat an der Kierch. Dofir war et fir d’Gemeng Walfer immens wichteg, dat gutt d’Verhältnis mat der Walfer Kierchefabrick an och der Walfer Por ze erhalen.