Sie sind hier

Nic Wiot

Walfer

73 Joer

Schäffen
pensionnéierte Bäcker-Patissier
Bäreldeng

Member vun der Bautekommissioun
Member vun der Verkéierskommissioun
Member vun der Integratiounskommissioun
Member vun der Ekonomieskommissioun
Member vun der Loyerskommissioun
Member vum Comité de jumelage
Member vu Comité vun der Croix-Rouge, Sektioun Walfer
Member vum CIGL
Member vum Comité vum SIT Walfer
Member vum Conseil d'administration vum Haus am Becheler